...

Contoh Penggunaan K...
 

Contoh Penggunaan Kata "Might" Dalam Kalimat


Posts: 112
 markes widodo
Topic starter
Member
Joined: 4 years ago

Bagaimana contoh penggunaan kata "might" dalam kalimat bahasa Inggris?

Might (boleh, mungkin). Might termasuk dalam Auxiliary verbs (kata kerja bantu) dan merupakan bentuk lampau dari “may”. Kata might biasanya digunakan untuk:

a. Menyatakan persetujuan.

Contoh :

 • My father said that I might use his shirt.
  (Ayahku berkata bahwa saya boleh memakai kemejanya)
 • He said that I might go with his sister.
  (Dia berkata bahwa saya boleh pergi dengan saudara perempuannya)

b. Menyatakan izin yang lebih halus daripada “may”.

Contoh :

 • You might borrow my pen.
  (Anda boleh meminjam penaku)
 • He said that I might come to his house.
  (Dia berkata bahwa saya boleh datang ke rumahnya)

c. Menyatakan kemungkinan yang lebih lemah daripada “may”.

Contoh :

 • She might come to your party tomorrow
  (Dia mungkin datang ke pestamu besok)
 • I might arrive at 4 o’clock this morning.
  (Saya mungkin datang pada jam 4 pagi ini)
1 Reply
Posts: 30
 rois
Member
Joined: 4 years ago

Thanks for share 🙂

Reply