Contoh Penggunaan K...
 

Contoh Penggunaan Kata "Might" Dalam Kalimat


Posts: 112
Topic starter
Joined: 3 years ago

Might (boleh, mungkin). Might termasuk dalam Auxiliary verbs (kata kerja bantu) dan merupakan bentuk lampau dari “may”. Kata might biasanya digunakan untuk:

a. Menyatakan persetujuan.

Contoh :

 • My father said that I might use his shirt.
  (Ayahku berkata bahwa saya boleh memakai kemejanya)
 • He said that I might go with his sister.
  (Dia berkata bahwa saya boleh pergi dengan saudara perempuannya)

b. Menyatakan izin yang lebih halus daripada “may”.

Contoh :

 • You might borrow my pen.
  (Anda boleh meminjam penaku)
 • He said that I might come to his house.
  (Dia berkata bahwa saya boleh datang ke rumahnya)

c. Menyatakan kemungkinan yang lebih lemah daripada “may”.

Contoh :

 • She might come to your party tomorrow
  (Dia mungkin datang ke pestamu besok)
 • I might arrive at 4 o’clock this morning.
  (Saya mungkin datang pada jam 4 pagi ini)
Topic tags
Posts: 30
 rois
Joined: 3 years ago

Thanks for share 🙂

Reply