Random Questions

She's married ____ an American man.
A.
B.
C.
D.
Anna likes Joanna, but Maria doesn't like ____.
A.
B.
C.
D.

 
Mana yang benar "the meeting is cancelled" atau "the meeting has cancelled"?  


Posts: 1
 zoka
Peserta Ujian
(@zoka)
New Member
Joined: 3 months ago

Saya ingin bertanya,

Mana diantara pilihan frasa berikut ini yang benar sesuai grammar:

"the meeting is cancelled" atau "the meeting has cancelled"

Mohon jawabannya, thank you

2 Replies
Posts: 23
(@ramsi)
Eminent Member
Joined: 1 year ago

Menurut saya keduanya benar.

  • The meeting is cancelled (passive voice)
  • The meeting has cancelled (active voice)

Contoh kalimatnya:

  • The meeting is cancelled by Budi. (Pertemuan tersebut dibatalkan oleh Budi.)
  • Budi has cancelled the meeting. (Budi membatalkan pertemuan tersebut.)
Reply
1 Reply
 rara
(@rara)
Joined: 2 years ago

Eminent Member
Posts: 24

Posted by: @ramsi
Menurut saya keduanya benar.

  • The meeting is cancelled (passive voice)
  • The meeting has cancelled (active voice)

Contoh kalimatnya:

  • The meeting is cancelled by Budi. (Pertemuan tersebut dibatalkan oleh Budi.)
  • Budi has cancelled the meeting. (Budi membatalkan pertemuan tersebut.)

Terima kasih, menambah ilmu

Reply